S381.40.614.01 || AS-Schneider 224

Article: S381.40.614.01
Manufacturer: AS-Schneider


Absperrventile Baureihe S 340....
Anschlusse [mm] Ausfuhrung 1 Ausfuhrung 2 Ausfuhrung 3
Gehausewerkstoff
Eingang Ausgang   1.7335 1.5415   1.7383   1.4571
D 1 S 1 D 2 S 2 Kurve Bestell-Nr. Kurve Bestell-Nr. Kurve Bestell-Nr.
14,0 2,5 14,0 2,5 1.3 S340.11.114.04 S340.11.600.11 2.3 S340.16.112.04 3.2 S340.11.212.04
21,3 3,2 21,3 3,2 1.2 S340.11.136.31 S340.11.636.31 2.2 S340.16.136.31 3.2 S340.11.236.31
21,3 2,9 21,3 2,9 1.1 S340.11.136.32 S340.11.636.32 2.1 S340.16.136.32 3.1 S340.11.236.32
21,3 3,2 14,0 2,5 1.2 S340.11.136.33 S340.11.636.33 2.2 S340.16.136.33 3.2 S340.11.236.33
21,3 2,9 14,0 2,5 1.1 S340.11.136.34 S340.11.636.34 2.1 S340.16.136.34 3.1 S340.11.236.34
24,0 7,1 14,0 2,5 1.3 S340.11.136.40 S340.11.636.40 2.3 S340.16.136.40 3.2 S340.11.236.40
Absperrventile Baureihe S 380....
D 1 S 1 D 2 S 2 Kurve Bestell-Nr. Kurve Bestell-Nr. Kurve Bestell-Nr.
44,0 21,7 44,0 21,7 1.2 S381.40.614.01 S381.40.714.01 2.2 S381.40.514.01 3.2 S381.40.214.01


Back to the section